Valors

Els valors del CPA Tona, com a club esportiu de patinatge, són fonamentals per a la seva cultura i desenvolupament. Aquí hi ha alguns dels valors clau que el CPA Tona promou i fomenta en aquest tipus d’entitat:

  1. Esforç i dedicació: El CPA Tona promou una cultura de l’esforç i la dedicació, reconeixent la importància de la pràctica regular, la disciplina i el suport als seus membres per millorar i progressar en el patinatge.
  2. Companyonia i suport mutu: Malgrat que el patinatge és un esport individual, el CPA Tona fomenta un ambient de suport i companyonia entre els seus membres. S’encoratja als patinadors a animar-se mútuament i a celebrar els èxits de tots els membres del club.
  3. Respecte: El CPA Tona valora el respecte cap als entrenadors, els companys de equip, els rivals i els oficials. Es promou un ambient respectuós on cada membre se sent valorat i escoltat.
  4. Integritat i ètica esportiva: El CPA Tona fa èmfasi en la importància de la integritat i la ètica esportiva, fomentant la pràctica esportiva amb ètica, honestitat i compromís amb la integritat competitiva.
  5. Resiliència: El CPA Tona ajuda els seus membres a desenvolupar la resiliència, la capacitat de superar els obstacles i d’afrontar els desafiaments amb determinació i esperit positiu, reconeixent que el patinatge pot ser un esport exigent emocionalment i físicament.
  6. Inclusió i diversitat: El CPA Tona promou la inclusió i la diversitat, creant un entorn acollidor on persones de diferents edats, gèneres, habilitats i orígens es sentin benvingudes i respectades.
  7. Creixement personal: Més enllà del rendiment esportiu, el CPA Tona valora el creixement personal dels seus membres, fomentant el desenvolupament d’habilitats socials, l’autoconfiança, la perseverança i altres qualitats que beneficiïn els patinadors en tots els àmbits de la seva vida.
  8. Responsabilitat social i comunitària: El CPA Tona es compromet amb la seva comunitat mitjançant activitats benèfiques, campanyes solidàries o altres iniciatives que contribueixin al bé comú.

Aquests valors són fonamentals per a la cultura i el creixement saludable del club, i contribueixen a formar no només bons esportistes, sinó també persones íntegres i compromeses amb el seu entorn.