En el retorn a la «nova normalitat» al món de l’esport i en concret al patinatge, les noies del CPA Tona tornen amb força aconseguint els seus objectius a les respectives competicions i proves socials celebrades els darrers caps de setmana.

Carla Casas executa de manera brillant el seu disc i aconsegueix un esplèndid primer lloc a la preselecció.

Per la seva part les patinadores Nuria Planas, Julia Ortiz, Martina Giné, Irina Pujol, Laura Correa i Berta Soler varen aconseguir l’objectiu en aprovar les seves respectives proves de nivell.

En el retorno a la «nueva normalidad» en el mundo del deporte y en concreto en el patinaje, las chicas del CPA Tona vuelven con fuerza consiguiendo sus objetivos en sus respectivas competiciones y pruebas sociales celebradas los últimos fines de semana.

Carla Casas ejecuta de manera brillante su disco y consigue un espléndido primer lugar en la preselección.

Por su parte las patinadoras Nuria Planas, Julia Ortiz, Martina Giné, Irina Pujol, Laura Correa y Berta Soler consiguieron su objetivo al aprobar sus respectivas pruebas de nivel.

Enllaços

N

Patinadors

N

Entrenadors

N

Palmarès

Contacte

Coordinadora Tècnica (Laura Leal)

627 062 963

Xarxes Socials

Agència de disseny